INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH OD 1 WRZEŚNIA 2020r.
 Szanowni Państwo,
Przedszkole  funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
W związku z tym zebranie z rodzicami zaplanowane na dzień 17 czerwca 2020r. oraz Dni adaptacyjne (25 czerwca) nie odbędą się.O planowanym terminie zebrania dla rodziców i Dni adaptacyjnych dla dzieci,poinformujemy Państwa w miesiącach wakacyjnych..
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
Jolanta Kusa
Przeźmierowo 09.06.2020r.

 

   KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY WAKACYJNEJ 

W zawiązku z zaistniałą sytuacją w kraju i stanem pandemii, przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne nie organizują dyżurów dla dzieci z innych placówek w okresie przerwy wakacyjnej.

Zapisy na okres wakacyjny 1-31.07. 2020 i  17.08 – 31.08 2020 odbywają się drogą mailową w terminie od 25- 29 maja. Na Państwa adresy mailowe została wysłana ankieta oraz zgoda na pomiar temperatury które prosimy wypełnić i odesłać w wyznaczonym terminie. Ankiety przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                  Jolanta Kusa                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor Przedszkola

 

INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice

25 maja 2020r. planujemy przywrócenie zajęć opiekuńczych w przedszkolu.                                                                                         W związku z tym na Państwa indywidualne maile, zostały przesłane szczegółowe informacje, procedury. Proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami.

Podpisane dokumenty należy przesłać  do 18 maja do godz. 9.00.  na adres mail.

dyrektor@p-lesneskrzaty.pl

Dyrektor Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Jolanta Kusa

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informuję, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje 4 wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021.

Na wolne miejsca w przedszkolu zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca drogą elektroniczną w dniach 18.05.-22.05.2002r.

Jolanta Kusa Dyrektor Przedszkola

Link do rekrutacji elektronicznej

Rekrutacja elektroniczna

Instrukcja dla rodziców – złożenie dokumentów do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.


Zarządzenie Dyrektora z dnia 6 maj 2020

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola ”Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie. są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Jolanta Kusa

Dyrektor Przedszkola

 

Szanowni Państwo!

Odbyłem dzisiaj wideokonferencję ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne. Przeanalizowaliśmy bardzo wnikliwie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, biorąc pod uwagę zarówno deklaracje rodziców o potencjalnym zainteresowaniu takim rozwiązaniem jak i warunki kadrowe i przestrzenne w każdej z placówek.

Po wysłuchaniu wszystkich opinii uznałem, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci i rodziców, a także dbając o pracowników placówek wszystkie nasze przedszkola pozostaną zamknięte. Wiem, że dla części z Państwa to spore utrudnienie, gdyż nadal nie mogą Państwo wrócić do pracy.

Jednak zdrowie Państwa dzieci jest najważniejsze – ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa jest nadal zbyt duże. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że zamknięte pozostaną również przedszkola publiczne, prowadzone przez podmiot prywatny. W przypadku żłobków, które w naszej Gminie prowadzą podmioty prywatne, każdy z nich podejmie decyzję autonomicznie.

Na bieżąco monitorujemy sytuację. Zapewniam, że decyzję o ponownym uruchomieniu zajęć opiekuńczych w przedszkolach zakomunikujemy z wyprzedzeniem tak, aby zarówno placówki, jak i Państwo mogli się do tego odpowiednio przygotować.

Życzę Państwu zdrowia i spokoju!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

 

Rekrutacja 2020/2021 

SZANOWNI RODZICE

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w dniach 6-10 kwietnia 2020r.

Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej na adres: lesneskrzaty@wp.pl lub telefonicznie – nr tel. 504 206 314 w godz. 9.00-14.00.
  2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie.

Brak oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.    

Lista dzieci zakwalifikowanych znajduje się w zakładce NABÓR 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowychrozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (https://dokumenty.men.gov.pl/Nowela_30c_z_25_03_2020.pdf)

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość-nowelizacja przepisów-komunikat MEN (https://dokumenty.men.gov.pl)

 

Jolanta Kusa

Dyrektor Przedszkola

 

SZANOWNI RODZICE

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju oraz obowiązującym od 20 marca br. do odwołania i koniecznością czasowego ograniczenia zajęć w placówkach oświatowych, w naszym przedszkolu będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Od 25 marca br. do 10 kwietnia 202Or. wprowadzamy w przedszkolu zdolne nauczanie. Będzie ono prowadzone przez nauczycieli poprzez przesłanie na adres e-mail rodzica materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi w domu zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce ZDALNE NAUCZANIE znajdziecie Państwo linki do portali edukacyjnych dla przedszkolaków.
Podstawa prawna:

https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Dyrektor Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Jolanta Kusa