KOMUNIKATY

Dzień bez samochodu

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!!!

W dniu 22.09.2023r.(piątek) nasze przedszkole włączy się w akcję

Światowy Dzień bez Samochodu.

Zachęcamy Państwa w tym dniu  do przybycia do naszej placówki pieszo lub wybierając ekologiczne środki transportu.

Na dzieci będzie czekała przygotowana trasa do jazdy rowerem, hulajnogą, rolkami lub innym dostarczonym przez Państwa sprzętem sportowym😊

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

0zespół wczesnego wspomagania dzieci

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
W naszym przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i zamieszkują na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt: lesneskrzaty@wp.pl
| tel. 618142121 |

Zespół specjalistów:

Psycholog- Paulina Żuchlewska
Godziny dostępności:
Czwartek 8:30-9:30 |
e-mail: paulina.zuchlewska@gmail.com

Pedagog- Agnieszka Isańska
Godziny dostępności:

poniedziałek 11:00-11:30 oraz 13:30-14:00

e-mail: a.isanska@p-lesneskrzaty.pl

Logopeda- Marzanna Ciszewska- Andrzejewska
Godziny dostępności:
Środa 16:00-17:00
e-mail: logopeda@p-lesneskrzaty.pl

Fizjoterapeuta- Katarzyna Szymkowiak                                    Godziny dostępności:
Środa
e-mail: fizjoterapeuta@p-lesneskrzaty.pl

ADAPTACJA W PRZEDSZKOLU

adaptacja w przedszkolu

Adaptacja w przedszkolu
Adaptacja to proces prowadzący do zaakceptowania nowej sytuacji i środowiska. W tym okresie  nieznane miejsce i osoby mogą wywołać wiele nowych i skomplikowanych emocji, pod których wpływem dzieci mogą płakać, krzyczeć, czy stawiać opór. Każdy z nas jest inny, potrzebuje czasu i zrozumienia, dlatego w naszym przedszkolu priorytetem są możliwości psychofizyczne dzieci. Wykwalifikowana kadra pozwala dzieciom na wyrażanie towarzyszących im emocji (ekscytacji, smutku, strachu, lęku, radości) oraz pomaga w ich nazywaniu i ukojeniu, budując w ten sposób dobre relacje od pierwszych chwil.

Podążając dalej za potrzebami dziecka umożliwiamy kilka dni adaptacji w obecności Rodziców: poznanie przedszkola (sali i rytmu dnia), zajęcia/zabawy w sali przedszkolnej oraz zabawy na świeżym powietrzu w celu zmniejszenia strachu i zbudowania poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.

Okres adaptacji to trudny czas również dla Rodziców dlatego każdego roku zapraszamy Państwa na warsztaty z psychologiem oraz zachęcamy do skorzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami i specjalistami tworzącymi bezpieczną, radosną i pełną szacunku atmosferę w przedszkolu.

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

dziecko pomoc psychologiczna

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest każdemu dziecku wymagającemu wsparcia. Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Pomoc udzielana jest w celu niwelowania trudności i wspierania potencjału rozwojowego dziecka poprzez stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Rodzicu chcesz skorzystać z pomocy specjalistów? Masz pytania? Wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu!

Psycholog- Paulina Żuchlewska
Godziny dostępności:
Wtorek 14:30-15:30 | Piątek 8:00-9:00
e-mail: paulina.zuchlewska@gmail.com

Pedagog- Anna Ludek
Godziny dostępności:
Wtorek  8:30-9:00 | Środa 8:30-9:00
e-mail: a.ludek@p-lesneskrzaty.pl

Logopeda- Marzanna Ciszewska- Andrzejewska
Godziny dostępności:
Środa 15:30-16:00
e-mail: logopeda@p-lesneskrzaty.pl

PRAWA DZIECKA

Prawa dziecka
„Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.”

Przedszkolna edukacja w zakresie praw dziecka jest przede wszystkim nie nauką o prawach, ale nauką na rzecz praw dziecka.Zajęcia dotyczące praw dziecka pozwalają nabyć dzieciom takie umiejętności jak: słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, rozwiązywanie problemów moralnych i konfliktów międzyosobowych, przejawianie odpowiedzialności i inicjatywy, różnicowanie dobra i zła, wyrażanie swoich przekonań. Praktyczny trening w zakresie znajomości własnych praw i praw innych przenika wszystkie społeczne doświadczenia dzieci w przedszkolu, kształtując ich postawy.

O NAS

Nasze przedszkole jest publiczną placówką prowadzą przez Gminę Tarnowo Podgórne. Obecnie w ośmiu oddziałach dwieście dzieci bawi się, eksperymentuje i uczy. Atutem naszym są  przestronne i funkcjonalne sale dydaktyczne,  doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. Przy każdej sali znajduje się  łazienka. Posiadamy również salę rekreacyjną bogato wyposażoną w sprzęt sportowy. W sali tej często organizowane są przedstawienia teatralne, koncerty, uroczystości wewnątrzprzedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedszkole położone jest z dala od ruchliwych ulic, w sąsiedztwie  parku, do którego organizujemy często spacery i obserwujemy zmieniające się zjawiska przyrodnicze. Przedszkole posiada dwa  place  zabaw dostosowane do wieku dzieci, w których znajdują się atrakcyjne urządzenia do zabawy. Dzieci przebywają  tam o każdej porze roku: wiosną i latem budują zamki z piasku i tunele, zimą lepią śniegowe kule i bałwany. Ponadto przez cały rok przeprowadzają obserwacje przyrody.

czytaj więcej
Skip to content