Historia przedszkola
Historia przedszkola

Początki naszego przedszkola

Na podstawie decyzji Gromadzkiej Rady Narodowej 7 października 1969 roku rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62. Placówka zapewniała opiekę przez siedem godzin trzydziestu pięciorgu dzieciom. Kierowniczką i nauczycielką jednocześnie była pani Stanisława Gowin. Od stycznia 1971 roku przedłużono czas pracy przedszkola do dziewięciu godzin dziennie. W 1974 roku utworzono dwa oddziały przedszkolne dla 60 dzieci. Z biegiem lat i dalszą rozbudową Przeźmierowa i Baranowa dwuoddziałowe przedszkole nie sprostało wymaganiom środowiska. Zagospodarowano lokal na piętrze i utworzono trzeci oddział. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą zapewniono 80 dzieciom.  W roku 1990 placówka zyskała salę dla dzieci 6 letnich i została utworzona 10 – godzinna „ zerówka”. W przedszkolu znajdywały się cztery oddziały, a w nich ponad setka dzieci. W 1996 roku, po dwudziestu siedmiu latach kierowania placówką odeszła na emeryturę pani dyrektor – Stanisława Gowin. Od 1 września 1996 roku dyrektorem przedszkola była pani Jolanta Kusa. Na Sesji Rady Gminy w dniu 11 czerwca 1999 roku Przedszkolu Publicznemu w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62 nadano imię: „ Leśne Skrzaty”. 

Historia przedszkola

Kolejne lata przyniosły dalszy i dynamiczny rozwój gminy Tarnowo Podgórne. Przedszkole w Przeźmierowie nie było w stanie zaspokoić potrzeb społecznych i zapewnić wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości uczęszczania do placówki, w związku z tym władze samorządowe gminy podjęły decyzję o budowie nowego przedszkola.18 kwietnia 2011 roku w Przeźmierowie nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego oraz wyświęcenie miejsca pod budowę nowego przedszkola. W tej uroczystości uczestniczyły: władze samorządowe gminy z wójtem panem Tadeuszem Czajka, przewodniczącym Rady Gminy panem Grzegorzem  Leonhard, dyrektorzy gminnych przedszkoli, sołtys Przeźmierowa pan Jacek Stypiński  oraz dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej pani Bogusława  Świerkiel. Podczas uroczystości pani dyrektor Jolanta Kusa odczytała akt erekcyjny, a następnie ksiądz proboszcz Tomasz Szukalski poświęcił miejsce pod przyszłe przedszkole. Uroczystość uświetnił występ dzieci z grupy „Plastusie”. Dzieci były bardzo dumne, że mogły uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Już od 1 września 2011 roku w Przeźmierowie na ulicy Folwarcznej 85c zostało uruchomione nowe, ośmiooddziałowe przedszkole. 9 września 2011 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej placówki przedszkolnej w Przeźmierowie, w której brali udział: przedstawiciele gminy, kuratorium, Rady Rodziców, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli. Podczas tej inauguracji dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia budynku. Na zakończenie uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany na tę okazję. W roku 2021 dyrektorem przedszkola została pani Agnieszka Włudyka-Wesołowska.

Skip to content