Nasz plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupa 3 latków)

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dziećmi. Czynności porządkowe. 
8:00- 8:15 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15-8:30 Poranki daltońskie.
8:30-9:00 Śniadanie (czynności higieniczno-porządkowe)
9:00-9:30 Realizacja zajęć dydaktycznych wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30-10:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dziećmi, aktywność w wybranych kącikach zainteresowań /Zajęcia dodatkowe, aktywność daltońskie rozwijające samodzielność, odpowiedzialność, współpracę, refleksję (m.in. zadania daltońskie, zabawa w kącikach daltońskich)
10:00-11:00 Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw. Wycieczki i spacery- obserwacje przyrodnicze w terenie/zajęcia dowolne
11:00-11:30 II Śniadanie (czynności higieniczno-porządkowe)
11:30-12:00 Przygotowanie do leżakowania
12:00-13:15 Odpoczynek na leżakach- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchanie muzyki relaksacyjnej
13:15-13:30 Czynności higieniczno-porządkowe.
13:30-14:15 Obiad
14:15-14:30 Czytanie dzieciom i analiza literatury o treści wychowawczej.
14:30-15:00 Zajęcia popołudniowe i ćwiczenia rozwijające zainteresowani (kodowanie, innowacje, plastyka, sensoryka)
15:00-15:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci . Praca indywidualna z dziećmi. Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw.
15:30-17:00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupa 4 latków)

6:30- 8:00               Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dziećmi. Czynności porządkowe.
8:00- 8:15               Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15- 8:30               Poranki daltońskie
8:30- 9:00               Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
9:00-9:40                Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:40-11:00             Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna/zajęcia dodatkowe, aktywności daltońskie rozwijające samodzielność, odpowiedzialność, współpracę, refleksję (m.in. zadania daltońskie, zabawy w kącikach daltońskich) Wycieczki i spacery – obserwacje przyrodnicze w terenie, zabawy dowolne
11:00-11:30           II Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
11:30-12:30           Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu
12:30– 13:30         Zajęcia popołudniowe i ćwiczenia rozwijające zainteresowania (kodowanie, innowacje, plastyka, sensoryka), zabawy w ogrodzie przedszkolnym, aktywności daltońskie 
13:30-14:00           Obiad (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
14:00-14:15           Słuchanie i analiza literatury o treści wychowawczej
14:15-15:30           Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, planszowe wg. zainteresowań dzieci.
15:30-17:00           Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  (grupy 5,6 lat)

  6:30-8:00             Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dziećmi. Czynności porządkowe
  8:00-8:15             Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
  8:15-8:30             Poranki daltońskie
  8:30-9:00             Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
  9:00-10:00           Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
  10:00-11:00        Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna – wspomaganie i korygowanie rozwoju.   Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw.  Aktywności daltońskie rozwijające samodzielność, odpowiedzialność, współpracę, refleksję (m.in. zadania daltońskie, zabawy w kącikach daltońskich)
  11:00-11:30        II Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
  11:30-12:30        Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, planszowe wg zainteresowań dzieci/zajęcia dodatkowe
  12:30-13:30        Zajęcia popołudniowe i ćwiczenia rozwijające zainteresowania (kodowanie, innowacje, plastyka, sensoryka)zabawy w ogrodzie przedszkolnym, aktywności daltońskie
  13:30-14:00        Obiad (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
  14:00-14:20        Słuchanie i analiza literatury o treści wychowawczej, bajkoterapia
  14:20-15:30        Zabawy tematyczne , konstrukcyjne, planszowe wg. zainteresowań dzieci
  15:30-17:00        Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi.

  Skip to content