Podczas zajęć z „Zippiem” dzieci uczą się i szukają sposobów rozwiązywania różnych problemów, które każdyz nas napotyka na swojej drodze w życiu codziennym. Celem programu jest uczenie dzieci przezwyciężania trudności i szukania drogi rozwiązania bez przemocy.