W kartonie wycinamy dwa otwory na ręce dziecka. Do osobnego pojemnika
wkładamy wybrane przedmioty i zabawki, które dziecko będzie miało
rozpoznać za pomocą dotyku. Możemy poprosić, o zamknięcie oczu przez
dziecko.

Życzę udanej zabawy

magiczne pudełko
Magiczne pudełko

Małgorzata Klimas