Kochane Dzieci! Szanowni Rodzice! Drodzy Pracownicy Przedszkola!

Nasze przedszkole podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia, m.in. spacery, które mają na celu zapoznanie naszych przedszkolaków z bezpiecznym przechodzeniem przez ulicę; wycieczki zachęcające do spożywania warzyw i owoców; zabawy na świeżym powietrzu rozwijające aktywność ruchową.

Zdjęcia przedstawiające podejmowane przez nas działania w roku szkolnym2021/2022 znajdują się w zakładce galeria.

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną nie mieliśmy możliwości świętować w przedszkolu. W związku z tym, poprosiliśmy rodziców naszych przedszkolaków o przesłanie zdjęć związanych ze zdrowym stylem życia. Dziękujemy za duże zaangażowanie i cieszymy się, że u wielu z nas Dzień Zdrowia trwa przez cały rok.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć! I życzymy dużo zdrowia 🙂

Kochane Dzieci! Szanowni Rodzice! Drodzy Pracownicy Przedszkola!

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie zostały przez nas zrealizowane wszystkie działania,  które zostały zawarte w planie działań na rok szkolny 2019/2020 (plan jest dostępny poniżej). W miarę możliwości będziemy kontynuować zamierzone działania.

Zadania, które zostały zapisane w planie działań na rok szkolny 2019/2020 wynikają z przeprowadzonej przez nas autoewaluacji, której uczestnikami były dzieci, ich rodzice oraz pracownicy przedszkola (dotyczy osób, które były członkami społeczności przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020).

Przedstawione w  planie działania nie są jedynymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi szeroko pojętego zdrowia członków społeczności przedszkola.

Co roku w naszym przedszkolu realizowane są, w ramach tematów kompleksowych, projektów, działania związane z bezpieczeństwem dzieci. W tym roku szkolnym wdrożony zostanie również autorski program nauczycielek z naszego Przedszkola, pani Małgorzaty Klimas oraz pani Natalii Kowalewskiej pt. „Bezpieczeństwo – co to znaczy? Leśny Skrzat ci wytłumaczy!”.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do rozwoju emocjonalnego oraz psychicznego dzieci. Dzieci uczone są rozpoznawania własnych emocji, rozpoznawania sytuacji, które poszczególne emocje wywołują, sposobów radzenia sobie z emocjami. Dodatkowo w najstarszych grupach realizowany jest międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego pt. „Przyjaciele Zippiego”.

W naszym Przedszkolu dzieci są zachęcana do spożywania zdrowych posiłków oraz picia wody i niesłodzonych napojów. Dzieci wiedzą, jak poszczególne produkty wpływają na ich zdrowie oraz rozwój, potrafią świadomie dokonywać wyboru spożywanych pokarmów.

Ważną rolę w naszym Przedszkolu odgrywa aktywność fizyczna. Dzieci codziennie biorą udział w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych.  W młodszych grupach raz w tygodniu organizowany jest zestaw ćwiczeń ruchowych, w starszych dwa razy w tygodniu odbywają się ćwiczenia gimnastyczne. Mogą one przybierać formę opowieści ruchowej, zestawu pojedynczych ćwiczeń rozwijających poszczególne partie ciała, torów przeszkód.

Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, gdzie mogą korzystać z dostępnego na placach zabawa sprzętu, trawy, na której odbywają się zabawy ruchowe oraz ścieżki zdrowia.

Wszystkich chętnych rodziców, którzy zechcieliby nas wesprzeć w ramach promowania zdrowego stylu życia , zapraszamy do współpracy.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia (adres e-mail podany jest w składzie przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia).

 

Skład przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:
Koordynator: Lidia Filipczak
(kontakt:  l.filipczak@p-lesneskrzaty.pl.)
Marianna Kozak (vice-dyrektor)
Natalia Kowalewska (rodzic)
Katarzyna Sepioł (intendent)
Wiesława Ruta-Scheffler (nauczyciel)

 

PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2019/2020

Autoewaluacja

Działania zrealizowane w II semestrze zgodnie z Planem działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018

 

Bezpieczny przedszkolak

Dieta a rozwój próchnicy

Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WODA

Zdrowie psychiczne-artykuł

Działania zrealizowane w I semestrze zgodnie z Planem działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018

Przepisy