Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za przyniesione kwiatki do przedszkola.