W dniach od 31 maja do 7 czerwca 2021r., odbędzie się postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie.

Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola  na rok szkolny 2021/2022,można wypełnić w systemie nabór lub pobrać     w Przedszkolu  „ Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie. Wypełnione, podpisane przez oboje rodziców i wydrukowane wnioski należy dostarczyć wraz dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru. Brak dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów będzie skutkować nieprzyznaniem punktów.

Komplet dokumentów:                                                                                                                                                                                                      – należy wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej w przedszkolu pierwszego wyboru,

– można zeskanować  i wysłać do przedszkola pierwszego wyboru przez system NABÓR .

Instrukcja przesyłania skanów dokumentów, znajduje się w zakładce  DOKUMENTY   w systemie NABÓR. Ostateczny termin wpływu dokumentów do przedszkola upływa 7 czerwca 2021r.

Dyrektor Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie                                                                                                                                     Jolanta Kusa