Kiedy światło jest zielone,wtedy przejdź na drugą stronę.
Kiedy światło jest zielone, wtedy przejdź na drugą stronę.