RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(grupa 3 latków)

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, badawcze, aktywność w kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dziećmi. Czynności porządkowe.
8:00- 8:15 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15-8:45 Śniadanie
8:45-9:00 Czynności higieniczno- porządkowe
9:00-9:30 Realizacja zajęć dydaktycznych wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30-10:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dziećmi, aktywność w wybranych kącikach zainteresowań/Zajęcia dodatkowe
10:00-10:50 Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw. Wycieczki i spacery- obserwacje przyrodnicze w terenie.
10:50-11:00 Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11:00-11:15 II Śniadanie
11:15-11:30 Czynności higieniczno-porządkowe
11:30-11:45 Mycie zębów
11:45-12:00 Przygotowanie do leżakowania
12:00-13:30 Odpoczynek na leżakach- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchanie muzyki relaksacyjnej
13:30-14:00 Czynności higieniczno-porządkowe.
14:00-14:30 Obiad
14:30-14:45 Czytanie dzieciom i analiza literatury o treści wychowawczej.
14:45-15:00 Zabawy dydaktyczne
15:00-16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci . Praca indywidualna z dziećmi. Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw.
16:00-17:00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA                                                                                                                                                                                                    (grupy 4,5,6 l)

8:00-8:15 Ćwiczenia poranne
8:15-8:45 Śniadanie( w tym czynności higieniczno-porządkowe)
8:45-9:00 Mycie zębów
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10:00-10:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna – wspomaganie i korygowanie rozwoju
10:30-11:00 Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw. Wycieczki – obserwacje przyrodnicze w terenie.
11:00-11:30 II Śniadanie( w tym czynności higieniczno-porządkowe)
11:30-12:30 Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, planszowe wg zainteresowań dzieci/Zajęcia dodatkowe j. angielski, rytmika
12:30-13:15 Spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu/zajęcia dowolne
13:15-13:45 Czynności higieniczno-porządkowe
13:45-14:15 Obiad
14:15-14:30 Słuchanie i analiza literatury o treści wychowawczej, bajkoterapia
14:30-15:00 Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
15:00-16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dziećmi, zabawy na placu zabaw
16:00-17:00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi.

 

Leave Comment