Scenariusz zajęć

Grupa: Misie (5 lat)
Data: 10.03.2014 r.
Temat kompleksowy: W okresie przedwiośnia dbamy o zdrowie
Temat dnia: Poznanie piramidy zdrowia.

Cele ogólne:
– kształtowanie prawidłowych nawyków racjonalnego sposobu żywienia
– samodzielne pieczenie pizzy
– kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania potraw

Cele operacyjne:
Dziecko:
– poznaje piramidę zdrowego żywienia przedszkolaka
– nazywa produkty wchodzące w skład piramidy
– wie co należy jeść, aby być zdrowym
– zna konsekwencje zdrowotne nieprzestrzegania racjonalnego żywienia
– rozumie potrzebę mycia rąk przed jedzeniem, wie dlaczego należy przestrzegać niezbędnych  zasad higieny
– rozumie konieczność zachowania higieny w pomieszczeniach służących do jedzenia
– potrafi samodzielnie przygotować pizzę

Zagadnienia z podstawy programowej:
•    właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
•    utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
•    dba o swoje zdrowie
•    zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia
•    zwraca się bezpośrednio do rozmówcy
•    uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach

Środki dydaktyczne:
plansza „Piramida zdrowego żywienia”;  produkty spożywcze: warzywa, ser żółty, wędlina; deseczki; noże, fartuszki

Metody:
– słowne: rozmowa, objaśnienie
– czynne: zadania stawiane do wykonania
– oglądowe: obserwacja, pokaz

Przebieg zajęć:
1.    Co to jest –  „Piramida zdrowego żywienia” przedszkolaka?
Nauczyciel prezentuje planszę przedstawiającą piramidę zdrowego żywienia, zwraca uwagę na produkty, które należy spożywać by być zdrowym: produkty zbożowe, owoce i warzywa, mleko i jego przetwory, mięso, woda oraz zapoznaje z poszczególnymi piętrami piramidy.

2.    Zabawa z wyrazami:
–    wyklaskiwanie rytmicznie nazw owoców
–    wyodrębnianie pierwszej głoski w nazwach warzyw
–    analiza głoskowa produktów z 3 i 4 piętra piramidy (np. ser, mleko, ryby, jajko)

3.    „Witaminowy taniec” – zabawa ruchowa.
Dzieci ruchem odtwarzają rytm obrazkowy, jabłko – klaśnięcie, ser- tupniecie, jajko –podskok itp.

4.    Wspólne pieczenie pizzy
Dzieci pieczenie pizzy rozpoczynają od mycia rąk. Następnie rozpakowują przyniesione produkty potrzebne do pizzy. Każde dziecko formuje ciasto  z mąki razowej, a nauczyciel smaruje gotowy spód pizzy sosem pomidoowym. Nastepnie według własnego pomysłu każde dziecko  nakłada dodatki na ciasto: pieczarki, pomidory, szynkę, og orka, oliwki, ser  itp. Po skończonej pracy przygotowane pizze zanoszą do kuchni do piekranika. Proszą panią kucharkę
o dopilnowanie ciasta. Po uprzątnięciu  miejsca pracy gotowe pizze przynoszą do sali i ze smakiem zjadają.

5.     Współna degustacja potrawy.