SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Temat zajęć: Ruch to zdrowie
Data: 24.03.2014r
Zagadnienia z podstawy programowej:
-dziecko jest sprawne fizycznie
-dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych
Zagadnienia z programu wychowania przedszkolnego:
-uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych,
z elementami czworakowania, z elementami skoku, z elementami rzutu,
równoważnych
Cel główny:
– Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem różnorodnych
zabaw ruchowych.
Cele operacyjne – dziecko:
– jest sprawne fizycznie,
– prawidłowo wykonuje skłony boczne
– utrzymuje równowagę w czasie przejścia po ławeczce
– rzuca woreczkiem do celu
 Metody: obserwacja i pokaz, objaśnienie i instrukcje, zadań stawianych dziecku.
Formy: indywidualna , grupowa.
Środki dydaktyczne: woreczki, szarfy, ławka gimnastyczna

 Przebieg zajęcia:

I Część wstępna
1.Przygotowanie.
Dzieci maszerują w kole. Gdy mijają kosz z woreczkami zabierają po jednym. Marsz trwa do momentu, w którym wszystkie dzieci będą miały woreczki.
2.Zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci biegają swobodnie po sali omijając się zręcznie, na sygnał zatrzymują się
i witają się swoim woreczkiem z różnymi częściami ciała.
II Część główna
3.Skłony w przód.
Dzieci stoją w rozkroku, woreczek kładą na głowie, wykonują skłony w przód tak, aby woreczek spadł, następnie podnoszą woreczek i kilkakrotnie powtarzają ćwiczenie.
4.Ćwiczenie tułowia  – skłony w bok.
Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym, kładą woreczek na głowie. Wykonują powoli skłon w jedną stronę w bok tak, aby woreczek spadł, potem podnoszą go ręką prawą bądź lewą – w zależności od tego, w którą stroną wykonywały skłon. Powtarzamy kilka razy w każdą stronę.
5.Czworakowanie – Kulawy lisek.
Dzieci wkładają woreczek między kolano nogi zgiętej  i przyjmują pozycję na czworaka. Przemieszczają się podskakują na drugiej nodze i posuwając się na rękach. Po chwili odpoczynku powtarzamy ćwiczenie
z drugą nogą.
6.Ćwiczenie równowagi – Przejdź po ławeczce.
Dzieci trzymają woreczek w jednej ręce i przechodzą po ławeczce. Wracają na swoje miejsce. Jeżeli w przedszkolu nie ma ławeczki gimnastycznej można ułożyć „drogę”
z szarf.
7.Zabawa bieżna.
Dzieci biegają swobodnie po całej sali trzymając woreczek w jednej ręce. Na sygnał nauczyciela zatrzymują się, podrzucają woreczek do góry, łapią go i biegną dalej. Powtarzamy kilka razy. Starszym/bardziej sprawnym dzieci można zaproponować trudniejszy wariant zabawy – po podrzuceniu woreczka należy klasnąć przed sobą.

8.Ćwiczenia tułowia – skręty.
Dzieci siadają w siadzie rozkrocznym. Trzymając woreczek oburącz skłaniają się do jednej nogi próbując dotknąć woreczkiem palców stóp. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, zmieniając stopę.
9.Zabawa z elementem rzutu.
Nauczycielka dzieli dzieci na 4 grupy. Przed każdą
z nich układa koło z szarfy. Zadaniem dzieci jest rzucić woreczek tak, aby trafić do szarfy. Zabawę powtarzamy 4 razy.
10.Zabawa z elementem skoku.
Nauczyciel układa szarfy jak szczebelki drabiny. Dzieci przeskakują między nimi obunóż.
III Część końcowa
11.Ćwiczenie stóp.
Dzieci siadają w siadzie skulnym podpartym i próbują palcami  u stóp chwycić woreczek. Ćwiczymy na zmianę prawą i lewą nogę.
12.Ćwiczenie w kole.
Dzieci podają sobie woreczek z rąk do rąk. Na hasło nauczycielki Stop! dziecko, które ma woreczek siada w środku koła. Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie dzieci nie usiądą w środku koła. Można podawać kilka woreczków na raz.