SCENARIUSZ ZAJĘĆ

DATA: 07.03.2014r.
GRUPA WIEKOWA: 3-latki
TEMAT KOMPLEKSOWY: Dbamy o czystość, higienę i zdrowie
TEMAT DNIA: Lubimy porządki

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
-Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te inne;
-Dziecko potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
-Dziecko uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
-Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
-Dziecko utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;

TREŚCI Z PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:
-Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania;
-Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
-Rozwijanie spostrzegania wzrokowego;
-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się prostymi zdaniami;
-Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie (uczestniczenie we wspólnych zabawach);
-Aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć (udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie, pracy);

CELE OGÓLNE:
Cel kształcący
-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania (grupowania) przedmiotów pod względem jednej cechy wspólnej- przeznaczenia;

Cele poznawcze
-Zapoznanie dzieci ze sposobem klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę wspólną-przeznaczenie;
-Odkrywanie własnych możliwości poprzez stwarzanie sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów;

Cele wychowawcze
-Wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole;
-Wyrabianie nawyku dbania o porządek na stanowisku pracy;

CELE OPERACYJNE:
-Dziecko potrafi klasyfikować przedmioty ze względu na jedną cechę wspólną- przeznaczenie;
-Dziecko potrafi łączyć obrazki w pary wg ich przeznaczenia;
-Dziecko potrafi łączyć obrazki z treścią słowną i obrazkową przekazywana przez nauczyciela;
-Dziecko potrafi sprzątać stanowisko pracy;
-Dziecko słucha innych i współdziała z nimi;
-Dziecko potrafi pracować w zespole;
-Dziecko potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu;
-Dziecko rozwija spostrzegawczość, pamięć i logiczne myślenie;

FORMY PRACY:
-Zbiorowa
-Indywidualna

METODY PRACY:
-Metoda słowna- podająca (przyswajanie nowej wiedzy): rozmowa, wiersz, instrukcja do zadań (objaśnienie);
-Metoda czynna- problemowa (zadań stawianych do wykonania)- samodzielne dochodzenie do wiedzy w oparciu o rozwiązywanie problemu: grupowanie przedmiotów, odszukiwanie obrazków, łączenie w pary;
-Metoda oglądowa (służąca koncentracji uwagi)- pokaz ilustracji (obrazków);
-Metoda aktywizująca- burza mózgów („jarmark pomysłów”)- kształtowanie pomysłowości, wyobraźni: samodzielne zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu;

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Koperty z obrazkami dla każdego dziecka, kolorowe ilustracje do zajęć, owoce i warzywa, przybory toaletowe ubrania, tamburyn, duże obręcze (hula-hop), pacynka krasnala

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ukłon dla przyjaciela”.
Dzieci poruszają się po sali w rytm tamburynu. W przerwie pokazują najpiękniejsze ukłony.
2.Zabawa matematyczna „Robimy porządki”.
Nauczyciel robi na dywanie bałagan- rozrzuca 3 rodzaje przedmiotów, np. :owoce i warzywa, ubrania, przybory toaletowe. Prosi aby dzieci usiadły wokoło nich.
3.Wprowadzenie w tematykę zajęć wierszykiem czytanym przez nauczyciela „Porządek dobra rzecz”
( na ręce nauczyciel ma założoną pacynkę „krasnala”).
Kiedy rano słońce świeci, do przedszkola idą dzieci
To zabawa się nie kleci, bo dokoła sterta rzeczy
Rzeczy tu, rzeczy tam a ja sprzątać muszę sam
Rzeczy tu, rzeczy tam a ja sprzątać muszę sam
4.Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat treści wysłuchanego wiersza połączona z metodą zabawową „burzą mózgów”:
– dokąd rano idą dzieci?
– dlaczego zabawa nie udaje się w przedszkolu?
– dlaczego krasnal się martwi?
Nauczyciel przedstawia problem, udziela głosu zgłaszającym pomysły rozwiązań. Zbiera wszystkie informacje, choćby wydawałyby się niedopasowane lub nie na temat. Zabronione są jakiekolwiek reakcje oceniające, takie jak śmiech, wzruszanie ramionami itp.. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania.
5.Klasyfikowanie przedmiotów leżących „na stercie” do poszczególnych obręczy:
– obręcz z ubraniami;
– obręcz z przyborami toaletowymi;
– obręcz z owocami i warzywami;
Wyciąganie wniosku z zajęć „Dlaczego musimy dbać o porządek w naszej sali?”- swobodne wypowiedzi dzieci.
Odkładanie przedmiotów z obręczy na stałe miejsce przeznaczenia.
6.Zabawa „O czym mówię?”.
Nauczyciel pokazuje obrazek dodając jednocześnie instrukcję słowną, a dzieci mają za zadanie poszukać wśród ilustracji położonych na dywanie obrazków związanych z ilustracją i opisem słownym nauczyciela zgodnie z ich przeznaczeniem, np.: „przyszliśmy z piaskownicy mamy brudne ręce, proszę co teraz musimy zrobić i co będzie nam do tego potrzebne” itp..
7.Zabawa „Znajdź do pary”.
Każde dziecko otrzymuje kopertę z obrazkami w ilości 4 sztuk. Dzieci otrzymują polecenie opróżnienia kopert (wyjęcia obrazków) i określenie, nazwanie co jest w środku. Następnie dzieci muszą dopasować obrazki do pary zgodnie z ich przeznaczeniem np. szczoteczkę z kubkiem i pastą, mydło z ręcznikiem.
8.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Bałagan i porządek”.
Dzieci zabawki poruszają się po sali w rytm tamburynu. Na hasło: BAŁAGAN kładą się na podłodze w różnych pozach, naśladując porozrzucane zabawki. Na hasło: PORZĄDEK dziewczynki siadają skrzyżnie w jednym rzędzie a chłopcy w drugim, naśladując zabawki uporządkowane.
9.Zakończenie
Podziękowanie za udział w zajęciach i mile spędzony czas.