SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Temat zajęć: Mali sportowcy.
Data: 18.03.2014r
Zagadnienia z podstawy programowej:
-dziecko jest sprawne fizycznie
-dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych
Zagadnienia z wychowania przedszkolnego:
-uczestniczenie w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, podskoku,
równoważnych

Cel główny:
– Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem różnorodnych
zabaw ruchowych.
Cele operacyjne – dziecko:
– jest sprawne fizycznie,
– prawidłowo wykonuje zadania i ćwiczenia gimnastyczne przy użyciu hula-hop, szarf
– zna różne formy rozwijania sprawności fizycznej,
– dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pokonywania toru przeszkód.
Metody: obserwacja, instrukcja, pokaz, zadań stawianych dziecku.
 Formy: indywidualna , grupowa.
Środki dydaktyczne: szarfy, , hula-hop
 Przebieg zajęcia:
I Część wstępna:
1. Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.
2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Przewiń się przez szarfę”.
Na sygnał dzieci wchodzą do szarfy, przeciągają ją oburącz w górę, naprężają ją nad głową. Starają się wykonać ćwiczenie sprawnie i szybko.
3. Skoki do szarfy i z szarfy.
Dzieci stoją przed szarfami ułożonymi w kółka. Obunóż wskakują do kółka, a następnie wyskakują z niego. Starają się nie dotykać szarfy stopami.
4. „Wiatraczki” – dzieci zakładają szarfy na przedramię, wprawiają ja w ruch, starają się kręcić tak, by nie spadła ona na podłogę.

II TOR PRZESZKÓD – część właściwa:
1. Czołganie się przez hula – hop.
2. Skok obunóż od jednego do drugiego hula-hop
3. Przejście po obwodzie hula – hop – utrzymanie równowagi, ręce odwiedzione w bok.
4. Slalom na czworakach między leżącymi na podłodze hula-hop.

III Część końcowa:
Ćwiczenia uspokajające:
1. Ćwiczenia oddechowe z unoszeniem rąk do góry.
2. Leżenie na plecach z zamkniętymi oczami. Wskazywanie ręką kierunku skąd słychać dzwoneczek. (Nauczyciel zmienia swoje położenie w sali, po czym dzwoni dzwoneczkiem).
3. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu.