W minionym tygodniu z okazji Dnia Przedszkolaka dzieci obejrzały przedstawienie teatralne teatru Kurtynka pt. “Proszę, dziękuję, przepraszam”.  Teatrzyk uzmysłowił dzieciom jak ważne w życiu jest używanie słów -proszę, przepraszam, dziękuję oraz szacunek do drugiego człowieka.