PROGRAM – „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY” 

Program  „Moje dziecko idzie do szkoły” jest autorskim programem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego od 2002 roku.

Przekroczenie progu szkolnego jest punktem zwrotnym w dotychczasowym życiu dziecka i jego rodziców. Rozpoczęcie przez dziecko nauki  w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu całej jego rodzin. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, nowa organizacja czasu zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu dziecka i mogą mieć wpływ na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec  lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na młody organizm.
Cel ogólny programu:
– ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci w   wieku przedszkolnym , ich rodziców i opiekunów.
Cele szczegółowe program:
– ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u  dzieci
– podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia
– przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku przedszkolnym                                                                                                  – uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych -zainteresowanie rodziców i opiekunów zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

Adresaci programu
-Rodzice i opiekunowie dzieci  rozpoczynających  naukę w szkole
-Dzieci 5-letnie
-Nauczyciele

Nasze działania w  ramach  programu „Moje dziecko idzie do szkoły”:
1.Nasze zdrowie w naszych rękach –  poznanie piramidy zdrowie, zdrowe nawyki żywieniowe, produkty zdrowe i niezdrowe.
2.Oto ja-ciało i zmysły – troska  o higienę zmysłów, tolerancja wobec osób niepełnosprawnych.
3.Zdrowa żywność –  warsztaty(wykonanie owocowych szaszłyków ;sałatek owocowych,  warzywnych; soków owocowych, warzywnych;  zdrowych kanapek, zdrowej  pizzy).
4.Przestrzeganie zasad higieny – spotkanie z higienistką szkolną.
5.Wyjazd do Akademii Wychowania Fizycznego- wykład o zdrowym odżywianiu .
6.Zimowe zabawy na śniegu – odpowiedzialność ,kodeks bezpiecznej zabawy, odpowiedni ubiór.
7. Zdrowe zęby – spotkanie z higienistką szkolną,  wizyta u stomatologa.
8.Spotkanie ze specjalistą od gimnastyki korekcyjnej –  postawa ciała w życiu codziennym.
9.Zajęcia o bezpieczeństwie:
-Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem
-Bezpieczne obchodzenie się z psem -spotkanie z policjantem
-Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi -warsztaty
-Pierwsza pomoc przedmedyczna -warsztaty z ratownikami medycznymi
-Bezpieczeństwo nad wodą-spotkanie z ratownikami WOPR
-Wycieczka do Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa w Poznaniu
10. Współpraca ze Szkołą Podstawową- zwiedzanie szkoły ,wizyta w bibliotece, pobyt na lekcjach.
11. Spacery  i wycieczki – zwrócenie uwagi na potrzebę ruchu i aktywności ruchowej każdego dnia.
12. Festyn Rodzinny z konkurencjami sportowymi dla dzieci i rodziców.
13. Aktywność fizyczna to jest to!- aktywizowanie dzieci do ćwiczeń gimnastycznych, przeciwdziałanie otyłości i walka z nią.
14. Zorganizowane zajęcia ze sportowcami:
-trening z piłkarzami Klubu Sportowego Warta Poznań
-trening z badmintonem  prowadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego
-trening z instruktorem karate
-tańce z instruktorem tańca
-trening ze sportowcami z Akademii Wychowania Fizycznego
-udział w Spartakiadzie Przedszkolnej
13.Teatrzyki dla dzieci o tematyce zdrowotnej i  o bezpieczeństwie.
– „Przygody Krasnala Pączka”
– „Kalejdoskop zagrożeń”
– „Turniej sportowy”
– „Pipi i ratownik wodny”
-„ Jak Dyzio zgubił zdrowie”
– występy Rodziców w przedstawieniu pt. „ Król Bul”
14.Pedagogizacja rodziców na zebraniach  na tematy :
-Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym, przyczyny powstawania wad wymowy i sposoby ich zapobiegania
-Współpraca miedzy rodzicami a wychowawcami w obszarze wspólnego określania celów i konsekwencje jego braku w okresie przedszkolnym
– Gotowość szkolna
– Wady postawy i skoliozy w aspekcie aktywności fizycznej
– Wpływ biernego palenia papierosów na rozwój dziecka

[shashin type=”album” id=”426″ size=”small” crop=”n” columns=”max” caption=”y” order=”date” position=”center”]