Pandemia i przymusowa izolacja to czas, w którym wielu z nas będzie potrzebowało wsparcia. Jeśli czujemy, że nie dajemy rady, nie wstydźmy
się szukać pomocy. Pamiętajcie, że są instytucje i ludzie, którzy nam jej udzielą. Zwróćmy też uwagę na tych, którzy sobie nie radzą – może tuż za ścianą ktoś zmaga się z trudnościami, których nie może pokonać.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
Niebieska Linia – telefon dla osób doświadczających przemocy – 800 120 002
Centrum wsparcia dla osób wstanie kryzysu emocjonalnego – 800 702 222
Telefon Pogadania dla Seniorów – 800 012 005