PLAN DZIAŁAŃ DO PROGRAMU ZIELONA FLAGA NA ROK 2015/16

Temat : Śmieci i odpady

Cele edukacyjne Działania Grupa/osoby odpowiedzialne /Termin

 

– Kształtowanie postaw proekologicznych, wykorzystywanie surowców wtórnych, wskazywanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów. – Pokaz mody ekologicznej (wykonacie zdjęć dzieci oraz zorganizowanie wystawy zdjęć). 4 i 5-latki / luty
– Tworzenie sytuacji sprzyjających uświadomienia dzieciom konieczności segregacji śmieci.

 

– Wycieczka na wysypisko śmieci. 5– latki / marzec
– Włączenie Rodziców w kształtowanie postaw proekologicznych.

 

– Konkurs plastyczny o ekologii. 3 – latki / marzec
– Rozwijanie wiadomości ekologicznej.

 

– Zbiórka elektrośmieci oraz punkt zbiorczy. Rodzice / kwiecień
– Kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów na : papierowe, plastikowe.

 

– Przygotowanie koszy i odpowiednich oznaczeń/naklejek. Nauczyciele – dzieci/ grudzień/
– Rozpoznawanie oznakowań „przyjazne środowisku”, rozróżnianie opakowań jednorazowych od wielokrotnego użytku. – Wycieczka do sklepu. 5-latki / marzec
– Rozwijanie wiadomości ekologicznej.

 

– Warsztaty – Laboratorium ekologiczne. Wszystkie grupy – 14.03.2016
– Kształtowanie postaw proekologicznych. – Przedstawienie pt. „Łza ziemi”. Wszystkie grupy – 25.04.2016
– Rozwijanie wiadomości ekologicznej. – Zbiórka makulatury. kwiecień

 

Temat : Transport i aktywność ruchowa

Cele edukacyjne Działania Grupy/ osoby odpowiedzialne/termin
– Ukazanie wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka, tworzenie sytuacji do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.

 

­- Dzień bez samochodu (lista dla rodziców). Rodzice /marzec
– Rozwijanie troski o zdrowie i sprawność fizyczną. – Zajęcia karate oraz balet. Dyrekcja /luty
– Tworzenie sytuacji do oceny zachowań własnych i innych osób.

 

– Rajd rowerowy z Rodzicami zakończony piknikiem. Rodzice z dziećmi/maj
– Przekazywanie wiedzy o tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu. – Dzień hulajnogi w p-lu. 4-5- latki / marzec/kwiecień
– Tworzenie sytuacji do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.

 

– Wycieczka do skyparku – zorganizowanie pokazów rowerowych.

 

4-5-latki/ kwiecień
– Rozwijanie troski o zdrowie i sprawność fizyczną, kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu. – Udział w spartakiadzie w Baranowie.

 

4-5-latki/maj
– Rozwijanie troski o zdrowie i sprawność fizyczną – Zorganizowanie spartakiady w p-lu.

 

Wszystkie grupy
– Rozwijanie troski o zdrowie i sprawność fizyczną.  – Pogadanka z Panią od gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5-letnich na temat wad postawy. Rodzice dzieci 5-letnich/maj/czerwiec
– Ukazanie wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka. – Zajęcia prowadzone metodą projektu : Transport – 4 latki oraz „Aktywność ruchowa” – 5latki.

 

4-5-latki/ kwiecień
– Rozwijanie troski o zdrowie i sprawność fizyczną. – Ścieżka zdrowia na placu zabaw. Dyrekcja / kwiecień
– Informowanie o realizacji projektu „Zielona flaga”. – Tablica multimedialna na korytarzu w celu informowania o realizacji projektu. Nauczyciele odpowiedzialni za projekt „Zielona flaga”/ maj

 

Informacje dodatkowe:

Grudzień – podanie informacji o włączeniu się w akcję „Szkoły dla ekorozwoju” na stronę internetową.

Grudzień – audyt w grupach 5- latków.

Luty – marzec 2016 r. – realizacja działań z zakresu tematów „Śmieci i odpady”.

Marzec – kwiecień – realizacja tematów związanych z „Transportem i aktywnością ruchową”.

Marzec  –  kwiecień 2016 r. – zajęcia prowadzone metodą projektu „ Transport” + działania.

Kwiecień  – maj 2016 r. – zajęcia prowadzone metodą projektu „ Aktywność ruchowa” + pozostałe działania.