W tym tygodniu omawialiśmy temat „Co z czego powstaje?”
Dzieci dowiedziały się, jakie produkty powstają z gliny, piasku, zboża,wełny, drewna, oraz mleka.
Poznały zawody : piekarza, młynarza, stolarza i wzbogaciły swoją wiedzę

na temat surowców.