W sieci znajdą państwo bogactwo materiałów i kursów przeznaczonych do nauki języka online. Poniżej linki do stron i aplikacji godnych polecenia, które dostępne są bezpłatnie (na stałe lub zwolnione z opłat chwilowo, na czas zamknięcia placówek edukacyjnych).

British Council – Learn English Kids:   https://learnenglishkids.britishcouncil.org

Twinkl:   www.twinkl.co.uk

English Playbox:  https://englishplaybox.pl/

Zosia i Kevin:  http://zosiaikevin.pl/

Zdobywcy Wiedzy:  https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online

Super Simple Songs: https://supersimple.com/super-simple-songs

Yummy: http://www.yummy.pl

Tablit:  http://tablit.wa.amu.edu.pl/

Have fun!/ Miłej pracy!