W związku z przystąpieniem  naszej placówki do programu  Zielonej Flagi udało się nam zrealizować następujące działania w trzech obszarach: śmieci i odpady, transport oraz aktywność ruchowa.

 1. Temat : Śmieci i odpady

Osiągnięte cele edukacyjne w tym zakresie:

– kształtowanie postaw proekologicznych, wykorzystywanie surowców wtórnych, wskazywanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów.                                                                                              -stworzenie sytuacji sprzyjających uświadomienia dzieciom konieczności segregacji śmieci                    – włączenie Rodziców w kształtowanie postaw proekologicznych                                                              – kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów na : papierowe, plastikowe.                                         – rozpoznawanie oznakowań „przyjazne środowisku”, rozróżnianie opakowań jednorazowych od wielokrotnego użytku.                                                                                                                                 – rozwinięcie wiadomości ekologicznej.

 

 1. Został zrealizowany „Pokaz mody ekologicznej”.

image012a-2   image014a-2

 1. Odbyła się wycieczka na wysypisko śmieci.

image014a-5  image002a-7

 1. Został zorganizowany w naszym przedszkolu Konkurs plastyczny o ekologii.

image019a-3

 1. Odbyła się zbiórka elektro-śmieci .

image001a-6

 1. Przygotowanie koszy i odpowiednich oznaczeń/naklejek.

image004a-7   image036a-300x225

 1. Wycieczka do sklepu.

sklep

 1. Laboratorium ekologiczne.

image013a-13  image003a-35

 1. Przedstawienie pt. „Łza ziemi”

image001a

 1. Zbiórka makulatury.

image041a-300x199

 1. Temat : Transport i aktywność ruchowa

Osiągnięte cele edukacyjne:

– ukazanie wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka, tworzenie sytuacji do dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.                                                                       – rozwinięcie troski o zdrowie i sprawność fizyczną.                                                                                 – stworzenie sytuacji do oceny zachowań własnych i innych osób.                                                                 – przekazanie wiedzy o tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu                                                               – rozwinięcie troski o zdrowie i sprawność fizyczną, kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.                    – ukazanie wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka                        – poinformowanie o realizacji projektu „Zielona flaga”.

 1. Dzień bez samochodu

image009a

 1. Zajęcia karate oraz balet.
 1. Rajd rowerowy z Rodzicami zakończony piknikiem.

image002a   image003a

image010a  image020a

 1. Dzień hulajnogi w przedszkolu.

image001a   image003a

 1. Wycieczka do skyparku – zorganizowanie pokazów rowerowych.

image011a  image010a

 1. Udział w spartakiadzie w Baranowie.

image006a  image005a

 1. Zorganizowanie spartakiady w p-lu.

image007a   image008a

 1. Pogadanka z Panią od gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5-letnich na temat wad postawy.
 1. Zajęcia prowadzone metodą projektu : „Transport” oraz „Aktywność ruchowa”

image012a   image004a

image001a

 1. Ścieżka zdrowia na placu zabaw.

image009a    image001a

 1. Tablica multimedialna na korytarzu w celu informowania o realizacji projektu.

DSC07771

 

Dodatkowo zrealizowane działania:

 • podanie informacji o włączeniu się w akcję „Szkoły dla ekorozwoju” na stronę internetową.
 • audyt w grupach 5- latków.
 • realizacja działań z zakresu tematów „Śmieci i odpady”.
 • realizacja tematów związanych z „Transportem i aktywnością ruchową”.
 • zajęcia prowadzone metodą projektu „ Transport” oraz związane z tematem działania.
 • zajęcia prowadzone metodą projektu „ Aktywność ruchowa” oraz związane z tematem działania.