– Zielona flaga

Bez wody nie ma życia! takie hasło towarzyszyło naszym przedszkolakom w miesiącu marcu. W ramach ubiegania się o certyfikat Zielonej Flagi przez cały miesiąc Leśne Skrzaty realizowały projekt edukacyjny. Dotyczył on zwiększenia wiedzy dzieci na temat zmniejszania się globalnych zasobów wody w przyrodzie. Działania prowadzone w ramach projektu polegały na poznawaniu roli wody jako niezbędnego składnika życia ludzi, roślin, zwierząt, na doświadczeniach z jej użyciem oraz poznawania możliwości i sposobów jej oszczędzania.
Podczas trwania projektu, wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy realnie wpłynąć na zmniejszenie zużycia wody w przedszkolu i w domu. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konkurs pt. "Znak ekologiczny ; oszczędzajmy wodę";, który przypominałby o konieczności oszczędzania wody. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na auli, gdzie Pani wicedyrektor wręczyła nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięski symbol wraz z kodeksem ekologicznym zostanie wyeksponowany w każdej przedszkolnej łazience i będzie przypominał naszym przedszkolakom o konieczności oszczędzania wody.
Z ogromną radością informujemy, że nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie ekologiczne, które otrzymują wybrane szkoły i przedszkola na całym świecie - Zieloną Flagę.  Ten duży sukces zawdzięczamy działaniom całej społeczności przedszkolnej. Cieszymy się, że otrzymany, certyfikat jest potwierdzeniem i ukoronowaniem naszej pracy na rzecz działań ekologicznych i promocji zdrowia. Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie!  
W związku z przystąpieniem  naszej placówki do programu  Zielonej Flagi udało się nam zrealizować następujące działania w trzech obszarach: śmieci i odpady, transport oraz aktywność ruchowa.
  1. Temat : Śmieci i odpady
Osiągnięte cele edukacyjne w tym zakresie: - kształtowanie postaw proekologicznych, wykorzystywanie surowców wtórnych, wskazywanie możliwości wtórnego wykorzystania odpadów.                                                                                              -stworzenie sytuacji sprzyjających uświadomienia dzieciom konieczności segregacji śmieci                    - włączenie Rodziców w kształtowanie postaw proekologicznych                                                              - kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów na : papierowe, plastikowe.                                         – rozpoznawanie oznakowań „przyjazne środowisku”, rozróżnianie opakowań jednorazowych od wielokrotnego użytku.                                       …
Kolejnym zagadnieniem jakie realizowaliśmy w ramach programu „Zielonej Flagi” był „Transport”. Rozpoczęliśmy go od zorganizowania akcji „Dzień bez samochodu”. Pomimo deszczowej pogody znaleźli się śmiałkowie, aby przyjechać do przedszkola autobusem lub przyjść pieszo. Wszystkim odważnym serdecznie dziękujemy i gratulujemy! Przez dwa tygodnie nasze przedszkole realizowało również projekt edukacyjny „Transport”. Każda grupa wybrała środek lokomocji według zainteresowań a następnie gromadziła i poszerzała wiedzę na jego temat podczas wycieczek, wizyt ekspertów, wykonując prace konstrukcyjne i plastyczne. Podczas tych dwóch tygodni nasze przedszkolaki odwiedziły m.in. warsztaty samochodowe, zajezdnię tramwajową i autobusową, sklepy rowerowe, a także uczestniczyły w spotkaniach ze specjalistami. Zakończenie projektu odbyło się w auli przedszkolnej, gdzie każda grupa zaprezentowała powstałe w czasie trwania projektu prace konstrukcyjne i plastyczne oraz sprawdziła i usystematyzowała swoją wiedzę, biorąc udział w „Quizie o środkach transportu”. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się po propagowania środków transportu przyjaznych środowisku. image010aimage008a image002a image005a Realizując plan działań w ramach programu „Zielonej Flagi” nawiązaliśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem i przyłączyliśmy się do udziału w akcji „Moje miasto …
W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie rozpoczęło starania o uzyskanie  Certyfikatu Zielonej Flagi. Jest to prestiżowe wyróżnienie nadawane szkołom i przedszkolom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Program realizowany jest już od 1994 roku i w chwili obecnej uczestniczy w nim ok. 1500 placówek z 43 krajów m.in. Europy, Afryki, Ameryki Południowej i Oceanii. Wyróżnienie to przyznawane jest szkołom i przedszkolom, które w szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. W miesiącach: luty , marzec 2016 r. odbyły się działania z zakresu tematów „Śmieci i odpady”. W ramach jego realizacji odbyły sie następujące działania:

1.Pokaz mody ekologicznej:

image013aimage015aimage014a

2. Wycieczka na wysypisko śmieci.

image037aimage038aimage039aimage040a

 3.Konkurs plastyczny o ekologii.

Adres

Przedszkole” Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie
ul. Folwarczna 85 c
62-081 Przeźmierowo

KONTAKT

Back to top