Status prawny

Przedszkole działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991.( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827)

 Statut przedszkola

2. Orzeczenie  o organizacji przedszkola

Informację przygotował(a): Marianna Kozak

Opublikował(a): Marianna Kozak

Stronę utworzono: 

Ostatnia zmiana: 08 maja 2024

Skip to content