Prowadzone rejestry

Lp.

Rodzaj rejestru

Gdzie szukać?

Kontakt

1. Rejestr zarządzeń dyrektora

Sekretariat Dyrektora
 ul. Folwarczna 85c

61 8142 121
2. Rejestr upoważnień j.w j.w
3. Rejestr skarg i wniosków j.w j.w
4. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli j.w j.w
5. Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych j.w j.w
6. Rejestr wypadków dzieci j.w j.w
7. Rejestr dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej j.w j.w
8. Rejestr dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania Kancelaria Dyrektora j.w

Informację przygotował(a): Marianna Kozak

Opublikował(a): Marianna Kozak

Stronę utworzono: 

Ostatnia zmiana: 

Skip to content