Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie znajduje się w zakładce Nabór 2021 oraz została wywieszona w przedszkolu.

W dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w formie elektronicznej w Systemie Nabór 2021/2022 lub w formie oświadczenia w sekretariacie przedszkola.

Niepodpisanie woli przyjęcia do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości we wtorek 4 maja 2021 roku o godzinie 12.00.