Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2021 poz.701)  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję ,że od 19 kwietnia 2021r.  przedszkole będzie otwarte  w godz. 6:30-17:00 dla  wszystkich przedszkolaków.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Jolanta Kusa